kenyapandurog habag ibig sabihin malayalam online

 • Maligaya ang mga Naglilingkod sa "Maligayang Diyos"—1 ...

  2021-7-24 · 20 Kapag nasa atin ang ngiti ng pagsang-ayon ng "maligayang Diyos," magiging maligaya tayo kahit inuusig dahil sa relihiyon, sinasalansang sa loob ng tahanan, nagkakasakit, o tumatanda. ( 1 Tim. 1:11) Maligaya rin tayo dahil sa magagandang pangako ng ating Diyos, na "hindi makapagsisinungaling.". ( Tito 1:2) Bale-wala ang mga problema ...

 • Patuloy na Lumakad sa Katotohanan | Pag-aaral sa Bantayan

  2021-7-24 · 5 Para patuloy na makalakad sa katotohanan, dapat na kumbinsido tayo na si Jehova ang Diyos ng katotohanan at na totoo ang lahat ng sinasabi niya sa kaniyang Salita, ang Bibliya. Dapat din tayong maging kumbinsido na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Marami sa ngayon ang nagdududa na si Jesus ang inatasan bilang Hari ng Kaharian ng Diyos.

 • SI KRISTO – TINANGGIHAN NG MASA

  SI KRISTO – TINANGGIHAN NG MASA (PANGARAL BILANG 3 SA ISAIAS 53) CHRIST – REJECTED BY THE MASSES (SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53) ni Dr. R. L. Hymers, Jr. Isang pangaral na ipinangaral ng Umaga sa Araw ng Panginoon,

 • ANG MADALIANG PANGANGAILANGAN NG MULING ...

  Sa umagang ito bibigyan ko kayo ng isang tinalupang salin ng pangaral ni Dr. Martyn Lloyd-Jones, "Ang Madaliang Pangangailangan ng Muling Pagbabangon Ngayon" (isinalin mula sa isinulat ni D. Martyn Llyod-Jones, M.D., Muling Pagbabangon, Crossway Books, 1994 printing, pp. 7-20). Iiwanan ko ang umpisa ng kanyang pangaral, at mag-uumpisa gamit ...

 • Sermons in Tagalog: MANGAGPIGHATI, MAGSIHIBIK, AT ...

  Kung ika''y maliligtas [hayaan ang iyong isipan] ay taimtim na takutin ng walang hangang katotohanan. [Maging] seryoso tungkol sa mga bagay ng buhay at kamatayan; [naway] ang pinaka-isipan ng kasalanan ay magpapalumbay sa iyo [pakumbabahin ka, at mangapipighati sa iyo] (isinalin mula kay C. H. Spurgeon, ibid., page 215).

 • Ang Mabisang Panalangin | PANALANGIN PO

  2019-2-18 · Ang panalangin ay maaaring matukoy bilang isang direktang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tungkol sa mga isyu ng iyong buhay. Ang panalangin ay ang daluyan na nag-uugnay sa atin sa supernatural. Sa pamamagitan ng panalangin sinabi natin sa Diyos ang tungkol sa mga isyu ng ating buhay na nagpapabagabag sa atin.

 • MGA TANDA NG PANAHON ...

  Ang ibig sabihin nito''y "mapanganib," "mabangis" (Isinalin mula kay Strong). Tamang sinasabi ni Dr. John MacArthur, "''panganib'' ay ginamit upang ilarawan ang mabangis na kalikasan ng dalawang sinapian ng demonyong kalalakihan, Mateo 8:28" (Isinalin mula sa isinulat ni John MacArthur, D.D.,

 • Mga Pangaral sa Tagalog: PAGKAKAMIT NG ...

  PAGKAKAMIT NG KALULUWANG PAGKAHABAG. SOUL WINNING COMPASSION. ni Dr. R. L. Hymers, Jr. Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles. Gabi ng Araw ng Panginoon, Ika-14 ng Agosto taon 2011. "Nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila" (Mateo 9:36).

 • NIIBIG KO ANG PASKO – HINANGO MULA KAY DR. JOHN ...

  NIIBIG KO ANG PASKO – HINANGO MULA KAY DR. JOHN R. RICE; I. Una, sinasabi nila na ang Pasko ay hindi ang pagkapanganak ni Kristo.; II. Pangalawa, sinasabi nila na ang Pasko ay nangangahulugan lamang na "Kristong Misa," isang Katolikong pista sa

 • Mga Pangaral sa Tagalog: SI KRISTO – TINANGGIHAN ...

  Takot silang bumitaw sa kanilang buhay at pabayaang Siya ang gumabay sa kanila. II. Pangalawa, si Kristo ay tinanggihan dahil Siya ay nagpakita sa tao gaya. ng isang ugat sa tuyong lupa. "Sapagka''t siya''y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa…" (Isaias 53:2).

 • Ano ang Inaasahan ni Jehova sa Atin?

  2021-6-16 · 6 Sa Mikas 6:8, malalaman natin kung ano ang inaasahan ni Jehova sa atin. Nagtanong si Mikas: "Ano ang hinihingi sa iyo ni Jehova kundi ang magsagawa ng katarungan at ibigin ang kabaitan at maging mahinhin sa paglakad na kasama ng iyong Diyos?". Ang tatlong kahilingang ito ay nagsasangkot sa ating damdamin, pag-iisip, at pagkilos.